"Yksi tarjous" onnistui!

2012-01-27

Necorpoint teki tarjouksen osana joulutervehdystään joulukuussa 2011. Tekisimme viidelle nopeimmalle hakijalle tammi-maaliskuussa 2012 kokonaisen päivän ilmaista konsultointia seuraavissa aiheissa:

- idea- ja innovaatiojohtaminen
- pitkän aikavälin markkinanäkemyksen rakentaminen ja uusien mahdollisuuksien tunnistaminen
- tuote- tai palvelusalkun uudistaminen
- kumppanistrategiat ja kumppanuuksien johtaminen
- kehitysohjelmien ja -salkkujen johtaminen

Tarjous oli välitön menestys. Viisi yritystä ilmoitti halustaan tarttua tarjoukseen sen julkistamista seuranneiden kuuden työtunnin aikana!

Ensimmäinen ilmainen päivä on pidetty b2b-palveluyrityksen kanssa ja se johtanee jatkoyhteistyöhön. Toisen konsultointipäivän sisältö on jo hahmoteltu teleoperaattorille ja loput kolme tarkennetaan helmikuun aikana teollisen valmistuksen sekä bio- ja metsätoimialojen yrityksille. Kerromme yrityksistä ja toimeksiannoista tarkemmin vasta myöhemmin sen mukaan miten asian julkisuudesta sovitaan näiden uusien asiakkaiden kanssa.

Odotustemme mukaisesti valtaosa toimeksiannoista keskittyy pitkän aikavälin markkinanäkemyksen rakentamiseen sekä tuote- tai palvelusalkkujen uudistamiseen. Lisäksi yhteen toimeksiantoon todennäköisesti vahvasti liittyy projektiportfolioiden johtaminen.

----------------------------
Necorpoint on asiakkaidensa liiketoimintojen uudistamiseen erikoistunut yritys.