Murros Agents –verkosto laajenee

2014-05-06

Murros Agents -verkosto koostuu erilaisista ihmisistä, joita yhdistää toimialariippumaton halu pohtia tulevaisuutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Työtä tehdään pääosin yhteisissä workshopeissa ja ns. prosessikirjoittamiseen pohjautuen myös yksinään asioihin syventyen.

Kaikki työhön osallistuvat käyttävät tuotoksia haluamallaan tavalla: Necorpointin näkökulmasta Murros Agents –verkoston päätehtävä on osallistua monipuolisen toimintaympäristönäkemyksen rakentamiseen osana Necorpoint TrailPilot™ -palvelun tuotantoa.

Kuluneen kevään aikana olemme saaneet uusia huippuja mukaan toimintaan! Mm. yrittäjä Virva Suikkanen Kokoma Oy:sta ja Managing Director Juha Viitala Mandala Travels Oy:stä liittyivät mukaan Murros Agents -verkostoon keväällä 2014.

Virva Suikkanen on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä. Hän tarkkailee ilmiöitä ja tulevaisuuden visioita mielellään työelämän muutosten näkökulmasta. Hän on toiminut pitkään HR:n, viestinnän ja IT:n rajapinnassa eri toimialoilla. Virva ei suostu uskomaan, että ’kaikki liittyy kaikkeen’. Sen sijaan hänellä on kova nälkä selvittää mitkä asiat liittyvät mihinkin! Hän pohtii mielellään puolivalmiitkin ajatukset ääneen. Virvan näkemykset tuovatkin Murros Agents -verkoston työhön ihmisläheistä, luovaa ja analyyttista näkökulmaa.  

”Silmiä avaavaa settiä. Näillä sanoilla kuvailisin omia fiiliksiäni Murros Agentsien tapaamisista. TrailPilot -työpajojen jälkeen tuntuu kun olisimme toteuttaneet virtuaalisen kenttätyön muuttuvassa maailmassa. Ja myös tulevaisuuden maailmassa. Henkilökohtaisesti Murros Agents -verkostossa käydyt keskustelut koukuttavat minua kirjaamaan aina vain uusia havaintoja ja miettimään niiden merkityksiä. Maailma näyttäytyy nyt entistäkin kiinnostavampana.”

Juha Viitala puolestaan on maailmaa matkannut ja monipuolisen taustan omaava yrittäjä. Juhalla on pistämätön kyky tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä konkretisoida moniulotteisia kokonaisuuksia. Juhan kenttäkokemus ja monen toimialan tuntemus sekä hiljaisille signaaleille ja tulevaisuuden trendeille tarkka nenä antavat hyvät lähtökohdat erilaisten teemojen pallotteluun.

"Unelmahommaa, voi suodattaa ja jalostaa useista lähteistä kaivettua informaatiota hyötykäyttöön. Saa perehtyä hieman syvällisemmin kiinnostaviin aiheisiin ja miettiä, miten ne muuttavat yhteiskuntaa ja yritysten tapaa toimia. Murros Agents -verkoston workshopit ovat todella antoisia ja antavat upean viitekehyksen pallotella asioita ja ajatuksia, mitä ei normiarjessa tulisi tehtyä. Palveluna TrailPilot tarjoaa yritysten innovaatio- ja muutosprosesseille tuoretta näkökulmaa ja auttaa löytämään uusia polkuja kohti kaukana siintävää horisonttia."

Lisätietoja:
Panu Kause, toimitusjohtaja, puh. +358 40 838 4603
Heli Salonen-McGrath, vanhempi konsultti, puh. +358 50 326 9873

 

----------------------------
Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Autamme asiakkaitamme markkinanäkemyksen ja liiketoiminnan tiekarttojen rakentamisessa, kehitysohjelmien ja projektisalkkujen johtamisessa sekä yleisten johtamisjärjestelmien vahvistamisessa.