Necorpoint TrailPilotin lentävä lähtö!

 

2013-06-14 

Necorpointin liiketoiminta koostuu pääsääntöisesti kolmesta toisiinsa liittyvästä palvelukokonaisuudesta:

1) markkinanäkemyksen rakentamiseen ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen liittyvät palvelut

2) strategiseen asemointiin ja tiekarttojen rakentamiseen liittyvät palvelut ja konsultointi

3) kehitysohjelmien ja projektisalkkujen johtamiseen sekä johtamisjärjestelmien vahvistamiseen liittyvät palvelut ja konsultointi

Markkinanäkemyspalveluita (kohta 1 edellä) koskien olemme jo kuukausien ajan keränneet markkinahavaintoja ja ns. heikkoja signaaleja sekä nykyisiä toimialoja että niitä leikkaavia teemoja koskien. Perustrendikartat ja niistä vedettävät yleiset johtopäätökset on koostettu yhteen. Lukuisat makroindikaattoritkin ovat ratkaisevilta osiltaan käytettävissämme.

Kaiken tämän pohjalta asiakaskohtaisesti räätälöitävä jatkuva markkinanäkemyspalvelumme, Necorpoint TrailPilot, on saanut lentävän lähdön.

Palvelun pääilmentymä on yleensä puolivuosittainen asiakkaamme johtoryhmän workshop. Me fasilitoimme nämä workshopit ja tuotamme niihin aina tuoreen yhteenvedon markkinan pitkän aikavälin kehitysskenaarioista sekä konkreettisista lyhyen aikavälin uusista mahdollisuuksista. Workshopien välillä Necorpoint ja asiakasorganisaatio keräävät yhteiseen sähköiseen työkaluun uusia havaintoja ja signaaleja: poimintoja verkosta, valokuvia kadulta, havaintoja messuilta, mitä tahansa. Kaikista havainnoista ja niiden johtopäätöksistä käydään avointa ja osin johdettua keskustelua samassa työkalussa. Necorpointin palvelutiimi koostaa määrävälein kaikki ilmiöt, trendikartat ja johtopäätökset samaan työkaluun. Optiona samassa työkalussa voidaan myös kuvata myös asiakkaan oman liiketoiminnan roadmap sekä linkittää se taaksepäin markkinatrendeihin ja niiden johtopäätöksiin.

Koko edellä kuvattu Necorpoint TrailPilot -palvelu tuotetaan jatkuvan palvelusopimuksen alla kiinteällä vuosihinnalla työkaluineen. Aito tarkoituksemme on tuottaa "poskettoman kovaa lisäarvoa naurettavan halvalla". Tämä arvolupaus toimii tavalla, joka on jo johtanut useisiin palvelukäynnistyksiin syksyn 2013 aikana.

Lisätietoja:

Necorpoint Navigator -palveluperheen yleisesittely

Necorpoint: Panu Kause, toimitusjohtaja, puh. +358 40 838 4603

----------------------------

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamiseen erikoistunut palveluyhtiö.

Autamme asiakkaitamme markkinanäkemyksen ja liiketoiminnan tiekarttojen rakentamisessa, kehitysohjelmien ja –salkkujen johtamisessa sekä yleisten johtamisjärjestelmien vahvistamisessa.