Necorpoint Business Oulun puitesopimustoimittajaksi

2015-03-04


Necorpoint Oy on valittu Business Oulun innovaatiotapahtumien puitesopimustoimittajaksi.

BusinessOulu kilpailutti alkuvuodesta 2015 puitesopimuksen innovaatiotapahtumien ja -työpajojen järjestämiselle. Innovaatiotapahtumien ja -työpajojen tavoitteena on tarjota ja työstää uutta tietoa valitun toimialan yritysten tuotekehityksen edistämiseksi ja/tai liiketoimintamallin uudistamiseksi. Tämän lisäksi edistetään ja vahvistetaan alueellisesti yritysten välistä verkostoitumista, yhteistyötä sekä tuetaan kilpailukyvyn kehittämistä etenkin kansainvälisille markkinoille.


Necorpoint Oy valittiin puitesopimuksen piiriin neljän muun toimittajan kanssa. BusinessOulu määrittelee tarvittavat palvelut toimeksiantokohtaisesti minikilpailutuksien yhteydessä. Puitesopimuksen kesto on kaksi vuotta, jonka jälkeen tilaajalla on käytettävissä vielä vuoden optio.

BusinessOulun innovaatiotapahtumat ja -työpajat sopivat Necorpointin ydintekemiseen liiketoiminnan uudistamisen tukemisessa. Autamme asiakkaitamme hahmottamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, tunnistamaan niistä nousevia vaikutuksia ja merkityksiä, esimerkiksi ostajakuntien ostokäyttäytymiseen liittyviä muutoksia. Necorpointin fasilitoimana ja yhdessä asiakkaiden kanssa työstämällä haemme uusia ideoita, liiketoimintamalleja ja –mahdollisuuksia suhteessa muuttuvaan markkinaan. Muutosta voidaan hahmottaa esimerkiksi erilaisten kehityskaarien kautta.
Työskentelyn tukena käytämme sähköistä työkalua mm. asioiden jäsentelemiseksi, henkilöiden osallistamiseksi sekä työpajoihin valmistautumiseksi.

 

Odotamme innolla ja mielenkiinnolla tulevia yhteistyömahdollisuuksia!

Lisätietoja:
BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella, jossa se vastaa ja osallistuu Suomi-talojen toimintaan. BusinessOulu kehittää määrätietoisesti matkailua ja auttaa kokouksien, kongressien ja tapahtumien onnistumisessa. Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti.
http://www.businessoulu.com/fi

 

Lisätietoja:
Panu Kause, toimitusjohtaja, puh. +358 40 838 4603

----------------------------

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Autamme asiakkaitamme markkinanäkemyksen ja liiketoiminnan tiekarttojen rakentamisessa, kehitysohjelmien ja projektisalkkujen johtamisessa sekä yleisten johtamisjärjestelmien vahvistamisessa.