Necorpoint mukana Cleantech -tulevaisuusverstaassa

2015-06-01

Iin Micropolis ja BusinessOulu järjestivät huhtikuussa Cleantech –tulevaisuusverstaan, jossa ideoitiin puhtaamman kaupunkiympäristön uusia liiketoiminta- ja palvelumahdollisuuksia Oulun seudulle.

Tulevaisuusverstas koostui kolmesta vaiheesta: selainpohjaisella innovointialustalla tapahtuneesta ”Ennakkoverstaasta”, Oulussa järjestetystä noin 40 hengen ”Lähiverstaasta” sekä innovointialustalla toteutetusta ”Jatkoverstaasta”.

Necorpoint tarjosi tulevaisuusverstaan käyttöön innovointialustan, fasilitoi alustalla käytyä keskustelua, järjesti innovointia vauhdittavat etätehtävät ja ohjasi Lähiverstaan työpajaosuuden sekä koosti tuotokset Jatkoverstaan päätteeksi.

”Asiakkaidemme ideointi- ja innovaatiotyön tukeminen on yksi meille tärkeistä liiketoiminnan uudistamisen osa-alueista. Iin Micropoliksen ja BusinessOulun kanssa pääsimme mukaan Cleantechin mielenkiintoisten palvelumahdollisuuksien maailmaan. Tulevaisuusverstaan aikana kerättiin ja jalostettiin useita palveluideoita.” sanoo Necorpointin johtava konsultti, Nina Orvola.

Lisätietoja:
Panu Kause, toimitusjohtaja, puh. +358 40 838 4603
Nina Orvola, johtava konsultti, puh. +358 44 5051044

----------------------------

Necorpoint on strategialähtöisen uudistamisen työkalu- ja palveluyritys. Työmme ja työkalumme keskittyvät uudistamisen kolmeen näkökulmaan: toimintaympäristön ennakointi ja ideointi, ml. konkreettisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, strategian konkretisointi ja toimeenpanon vahvistaminen.